Niets kan het licht dimmen

dat van binnenuit schijnt

Welkom!

Ik ben Maaike

Coach, therapeut & trainer  


Mijn praktijk Branch 'n BlooM is eigenlijk een soort leefkracht-centrale.  Door middel van therapie,  coaching en training draag ik bij aan vitaliteit en veerkracht. Met acceptatie en commitmenttraining (ACT) als basis werk ik samen met je aan het vergroten van je psychologische flexibiliteit. Van jou persoonlijk, als professional of met jouw groep. Het resultaat is dat spanning, pijn, angst, traumatische ervaringen, onzekerheid, onenigheid en andere problematische toestanden je niet langer hoeven te belemmeren. Je kunt weer putten uit je eigen vat vol waardevolle mogelijkheden en kiezen voor hoe jíj wilt zijn.


Ik werk binnen én buiten.  De natuur schept ruimte. Ruimte helpt om los te komen van oordelen en voorwaarden. Bovendien werkt natuur als een spiegel. Ze laat je zien én ervaren wat je altijd deed, wat je wilt en wat je nodig hebt om daar te komen.

 

Wil je weten hoe het er voor jou uit kan zien? Hieronder vind je de mogelijkheden. Ik kijk er naar uit je te ontmoeten!


MaaikeMaaike, je verstaat de kunst om in sprankelende eenvoud te benoemen wat er is. Heel verhelderend en baanbrekend. Vergis je niet in wat voor kracht je alleen daar al mee hebt, om coachees te helpen zichzelf (weer) te leren kennen. J. de Vries
De Mogelijkheden

Lifecoaching


Leven naar wat voor jou belangrijk is en zoals écht bij jou past is niet altijd makkelijk. Je kunt je richting kwijt zijn of je belemmerd voelen door klachten of omstandigheden.  Bijvoorbeeld door spanning, angst, somberheid, moeilijke beslissingen of pijnlijke gebeurtenissen.


Dit kan je het gevoel geven dat je niet kunt uitgroeien in je privé- of maatschappelijke leven. Je bent uit balans of van je koers geraakt. Bij lifecoaching ondersteun ik je in het vinden van de antwoorden op de vragen als wie ben ik? wat wil ik?  wat kan ik? en hoe ga ik dat doen? Zo herstel je de balans en richt je je leven in op een manier die helemaal past bij jou.
ACT Therapie

Met sommige thema's of problemen worstelen we al heel lang. En soms zijn thema's of problemen er voor je gevoel plotseling, maar heel intensief. Het slurptin ieder geval heel veel van je aandacht en energie. In Psychosociale therapie met ACT  helpt je anders naar je problemen, ervaringen en belevingen te kijken. Het verruimt je houding en perspectieven op het leven zelf.  Hierbij is aandacht voor de fysieke, emotionele, mentale en spirituele kant van het leven. In ACT therapie leer je: 

  • Doen wat voor jou waardevol is
  • Hoe je jouw leven de door jou gewenste richting kunt geven
  • Mild omgaan met je negatieve emoties of pijn
  • Inzicht krijgen in je automatische patronen
  • In het hier en nu te zijn
  • Meer waardering te hebben voor jezelf en anderen


Vitaliteitprogramma's


Vanuit Branch 'n BlooM worden vitaliteitsprogramma's (mede) ontwikkeld of uitgevoerd. Dit wordt gedaan in nauwe samenwerking met instanties en bedrijven die willen zorgdragen voor hun doelgroepen: klanten, cliënten, burgers, medewerkers. 


De programma's bestaan uit training en coaching op maat. Met betrekking tot  een gezonde werk- en leefomgeving enerzijds, en ik-versterking anderzijds. Dat betekent dat er vaak een combinatie wordt gemaakt van zowel training voor doelgroepen als het begeleidend kader.

Er is inmiddels veel ervaring opgebouwd met het samenstellen van interactieve, ervaringsgerichte trainging. De programma's zijn gebaseerd op ACT, MCT, ProSocial, Postieve gezondheid. 

Loopbaan begeleiding

Vastgelopen in je werk? Herstellend na overbelasting of een burn-out? een nieuwe kijk op jezelf die vraagt om een nieuwe passende werkplek? Op een niet alledaagse, maar wel uitdagende wijze helpt Branch 'n BlooM je om nieuwe mogelijkheden in jezelf, op de markt of in het maatschappelijk veld nieuwsgierig te onderzoeken.


Mijn insteek hierbij is om eerst samen te benoemen wat de kern van je onderzoek eigenlijk is:


  • Wat wil ik?
  • Wat kan kan ik?
  • Wie ben ik?
  • Wat belemmert me?


Coachingstrajecten bij Branch 'n BlooM zijn zeer geschikt als je klaar bent voor een nieuwe stap in je werkende leven, als je zelf actief wilt werken aan verandering van werk, verandering van werkgever, verbetering van je werkomstandigheden of de ontwikkeling van je persoonlijke vaardigheden.


In samenwerking met Re-integratiebureau Volkerink en  Partners begeleid ik Modulaire trajecten, Werkfit- en Naar Werk trajecten voor cliënten van het UWV.